Litt griseprat til oppbyggelse og adspredelse

Vender i ånden tilbake til Sierra de Francia (vest for Salamanca) og den lille landsbyen La Alberca (sannsynligvis fra arabisk ‘birkah’, som betyr basseng).

Landsbykirken er viet til Jomfruens himmelfart, som feires med barokk iver hver 15. august. Ved inngangen til kirken står en moderne skulptur av «San Antón» (egentlig «marrano de San Antón», men det får ligge. Antón er spansk for latinske Antonius). Skulpturen forestiller en gris, noe som blir mer tilgivelig når vi vet hvor viktig grisen er for byen; svineavl er en hovednæring for hele regionen.

Grisen ved søndre hovedinngang til kirken La Asunción de Nuestra Señora.

13. juni hvert år – på festdagen til Antonius av Padova (venn og disippel av Frans) – blir en sprell levende liten gris velsignet av presten. Den lunter så fritt omkring i landsbyen, hvor den får rikelig med både mat og oppmerksomhet.

Når vinteren kommer, er kjælegrisen slakteklar, og det er slutt på ‘la dulce vida’; 17. januar er Antón premie i en høytidelig loddtrekning foran inngangen til kirken. Inntektene går til Antonius-brødrene – 17. januar er nemlig festdagen til Den hellige Antonius av Egypt, blant annet venerert som husdyrenes skytshelgen, og ikke sjelden fremstilt i selskap med en gris.

Anton og to unge turister ved inngangen til La Alberca (2012).