DSC01959 copyCV

 • psykologi (gr.fag + 2 avsn. av emb.stud.)
  og engelsk (ml.fag), Univ. i hhv. Bergen og Oslo
 • kunsthistorie – ml.fag: italiensk 1400-tall,
  dr.art.-grad: Edvard Munch
 • Munch-museet,
  formidler og konservator
 • Universitetet i Oslo,
  førsteamanuensis i kunsthistorie
 • dobbeltmedlem Norsk faglitterær forfatter-
  og oversetterforening
 • kulturformidler på temareiser