FrankArt står for Frank Høifødt, dr.art.,
kunsthistoriker og forfatter med sprikende interesser og sans for sammenhenger.
Dette er en hjemmeside/blogg i prøvende og permanent endring.
For ordens skyld: Jeg tilbyr kåserier og foredrag over ulike emner, med Edvard Munch som en spesialitet.

Etter mange år som ”faglig fører” på kulturreiser, kåserer jeg også om mer eksotiske kulturer og fenomener – gjerne som fortellinger med broer til det antatt kjente.